YOOgalleryYOOgalleryTREMOL ZM-KLYOOgallery

YOOgalleryYOOgalleryYOOgalleryYOOgallery

 

 


Законодателството в страната изисква всеки касов апарат да бъде свързан с компютърните системи на Националната агенция за приходите. Разпоредбите на действащата Наредба Н-18/2006 г. предвиждат осигуряването на дистанционна връзка на всички касови апарати в страната с НАП да стане в следната последователност:

1 Срокът за търговците с течни горива и регистрираните по ЗДДС търговци на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, вече изтече съответно на 1 януари 2011 г. и на 31 август 2011 г.

2 До 30 ноември 2011 г. такава връзка с приходната агенция са длъжни да осигурят търговците на зърно, които са регистрирани по ЗДДС и по Закона за съхранение и търговия със зърно.

3 За всички останали търговци крайната дата е 31 март 2012 г.

Във връзка с приетите промени в Наредба № H-18 οт 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, всички ФУ следва да работят с Контролна лента на електронен носител (КЛЕН) и да имат осигурена дистанционна връзка с НАП. За целта производителите на фискални устройства са разработили нови модели касови апарата с вградени GPRS модем и КЛЕН.

Повечето от действащите фискални устройства могат да бъдат доработени и да отговарят на изискванията на наредбата, без да е нужно закупуването на ново устройство. Добавянето на външен данъчен терминал, осигурява прехвърляне на данни към сървъра на НАП, посредством GPRS връзка, спестява Ви средства и не се налага да свиквате с ново устройство.

За собствениците на касови апарати от модели които не подлежат на свързване с НАП предлагаме безплатно бракуване при закупуване на ново фискално устройство с вграден данъчен терминал и КЛЕН.

Tremol

banknote-counter-total-levabanknote-tester-bet