TREMOL S-KL

TREMOL S-KL

Производител: Тремол
Цена: 400,00 лв.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

фискална памет 2000 записа

КЛЕН SD карта за съхранение на  информация за до 100 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет

Данъчен Терминал вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране.

часовник/календар минимум 1500 часа без захранване

операторски дисплей

2 реда по 16 символи LCD;височина:8мм; възможност за регулиране на контраста

 

клиентски дисплей 16 символи LCD; височина: 8мм

клавиатура 28 клавиша - мембранна

принтер Easy Load Line Thermal

скорост 60 mm/s

символи на ред

32 символа

интерфейси за връзка с PC USB / RS232 serial port, опция: Bluetooth serial port

захранващо напрежение зарядно устройство / адаптер, акумулаторна батерия Li-Ion 7.4V/ 2000mAh;автоматично програмируемо изключване;

размери и тегло

103 x 210 x 60 mm , 0,500 kg

консумативи термохартия 57мм; макс.диаметър 40 мм

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

департаменти

 

40, 4 от тях с директен клавиш за достъп, програмируемо име /23 символа/ , единична транзакция

оператори до 20 със собствена парола /до 6 цифри/

клиенти база данни за 1000 клиента  с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС №

данъчни групи 8 с възможност за забрана на последните 4

артикули 3000, програмируемо име /23 символа/ , складова наличност

плащания и валути едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни с програмируемо име /10 символа/ и 1 валутно с програмируеми име и курс към основното, изчисляване на ресто в избран вид плащане

режими на работа програмиране, автономни продажби в режим магазин/ресторант, продажби online по 3 протокола на обмен с външна артикулна база, контролно четене, четене с нулиране

режим ресторант 256 отворени сметки (64 маси по 4 клиента)

лого

2 графични лога bmp file (384x80) B&W

 

обслужващ софтуер безплатни: библиотека за режим фискален принтер и софтуер за програмиране и отчети

 

ЦЕНА без ДДС: 333 лв.

Цена с ДДС: 400 лв.