Сключването на сервизен договор се извършва от сервизен техник пристигнал на място след предварителна уговорка по телефон или e-mail.

Договорите се сключват за срок от 12 последователни месеца и според обхвата на включените услуги биват:

1 Икономичен - включва завеждане на сервизно досие и Договор за осигуряване на ремонт до 48 часа при повреда за срок от 12 мес. – 40,00 лв.;

2 Икономичен+ - включва Икономичен + 1 мес. абонаментно техническо обслужване+ 1/2 часа обучение + уеб помощник – 60,00 лв.;

3 Стандартен - включва Икономичен + 6 мес. абонаментно техническо обслужване + 2 посещения на място в обекта на клиента– 90,00 лв.;

4 Стандартен + - включва Икономичен + 12 мес. абонаментно техническо обслужване + 6 посещения на място в обекта на клиента + 1 час обучение + уеб помощник – 120,00 лв.;

5 Премиум - включва Икономичен + 12 мес. абонаментно техническо обслужване + 8 посещения на място в обекта на клиента + 2 часа обучение – 150,00 лв.;

6 Премиум+ - включва Икономичен + 12 мес. абонаментно техническо обслужване + 12 броя посещения на място в обекта на клиента + 5 часа обучение + уеб помощник -240,00 лв.;

7 Неограничен – включва Икономичен + 12 мес. абонаментно техническо обслужване + пакет от услуги по избор – стойността е по договаряне.

Посочените цени са без ДДС!