Клиентите на ekafp.com могат да разчитат на информация, консултация, поддръжка и сервиз 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.

Предлагаме пълен набор от услуги за употреба и техническа поддръжка на фискални устройства производство на нашите партньори. Разполагаме със Сервизен център в гр. София, който отговаря за ремонта на фискалните устройства, извършва обучение и оказва техническа подкрепа на своите клиенти в цялата страна. Освен с необходимата апаратура и инструменти за диагностика, ремонт и тестови изпитания, Сервизният център разполага и с голям брой резервни части и модули. Поддръжката е организирана 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Квалифицираните ни и опитни сервизни техници консултират и приемат заявки за посещение на място при клиента за отстраняване на проблема. При заявен проблем от клиент, времето за реакция от наша страна е 2 часа. Ремонтите се извършват в срок от 1 ден.

При възможност за отстраняване на проблем в устройство, чрез консултация по телефон или интернет консултацията не се заплаща.

БРАС София ООД предлага на своите клиенти сключили договор за сервизно обслужване с ниво Стандартен и по-висок, извършване на ремонт от сервизен техник на място в обекта на клиента, като след изчерпване на включените в договора посещения следващите се заплащат съгласно тарифата на сервиза.

Обучение- 30.00 лв. на час;

Консултация- 25.00 лв. на час;

Ремонт** - 35.00 лв. на час;

Посещение в търговски обект* - 10.00 лв.;

Посочените цени са без ДДС!

*Предлага се само за територията на гр. София

** След изтичане на гаранционния срок даден от производителя резервните части са за сметка на клиента и не влизат в стойността на абонаментното обслужване и на извънгаранционния ремонт.

При желание от страна на клиента да ползва услугите на партньорските ни сервизи на територията на страната, услугите се заплащат съгласно тарифата на съответния сервиз.