ekafp.com е специализиран интернет сайт, собственост на БРАС София ООД предназначен да предлага цялостни решения за изграждане, инсталиране и поддръжка на фискални системи. Техническите и функционалните възможности които предлагаме са съобразени с най-новите изисквания за фискална и касова отчетност.

Нашият екип съчетава специализирани познания и опит на утвърдени специалисти, което ни позволява да предоставяме качествени решения при избора на система за регистриране на Вашите търговски сделки, по най-ефективния за Вас начин.

Вярна на своя принцип да предлага високо качество на обслужване на своите клиенти, БРАС София Ви предлага комплекс от услуги, които покриват целия процес по изграждането на системи за управление на различните видове търговски обекти.

Наши партньори са утвърдили се на българския и международен пазар производители на фискални устройства, електронни везни, банкнотобрячна техника, интегрирани системи за отчитане на стокооборота и стоково-материалните запаси и софтуер за тяхното управление.

БРАС София ООД се стреми да се утвърди като лоялен доставчик на надеждни и сигурни фискални устройства, електронни везни и системи за контрол стокооборота и паричните знаци.