Тремол

“Тремол” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2002 г. като правоприемник на ЕТ “Ралица Тремол” в град Велико Търново.

За кратко време компанията се нареди и утвърди сред водещите производители на фискални и ПОС устройства в страната. В нейният актив са богата гама от устройства — касови апарати с фискална памет, фискални и ПОС принтери, предназначени както за българския, така и за външни пазари.  Функционален дизайн, качество и надеждност са основните параметри характеризиращи произвежданите продукти.

“Тремол” ООД притежава изградена дистрибуторска мрежа в повече от 50 града на страната, но основният обем от производството (повече от 80%) е насочен към външни пазари. От месец април 2004 г. “Тремол” ООД е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2000.