TREMOL ZS-KL

TREMOL ZS-KL

Производител: Тремол
Цена: 383,00 лв.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

фискална памет 2000 записа

КЛЕН SD карта за съхранение на  информация за до 100 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет

Данъчен Терминал вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране.

часовник/календар мин.1500 часа без захранване

операторски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм

клиентски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм

клавиатура 29 клавиша - силиконова

принтер Line Thermal APS-MP215

скорост 60mm/s

символи на ред

32 символа

захранващо напрежение адаптер AC 240V,50Hz  /DC 7.5V, 3.3 A;  (батериен блок  6V/2000mAh и автомобилно захранващо устройство – опции)

размери 87 x 195 x52 mm

тегло 0,400 kg

консумативи термохартия 57мм; макс.диаметър 40 мм

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

департаменти

 

40 (4 с директен клавиш): име /23 символа/, цена и дан.група, единична транзакция

клиенти база данни за 1000 клиета  с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС №

оператори до 20 със собствена парола /до 6 цифри/

данъчни групи 8 с възможност за забрана на последните 4

артикули 5000/10000  с: име /23 символа/, цена с  лимитиране, дан. група, департамент, налично количество и др.

плащания и валути В БРОЙ,3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП и 1 валута , лимитирано и безрестово плащане

режими на работа програмиране, автономни продажби в режим магазин/ресторант, продажби online по 3 протокола на обмен с външна артикулна база, контролно четене, четене с нулиране

режим ресторант 256 отворени сметки (64 маси по 4 клиента)

лого

2 графични лога bmp file (384x80) B&W

 

обслужващ софтуер безплатни: библиотека за режим фискален принтер и софтуер за програмиране и отчети

ЦЕНА без ДДС: 319 лв.

Цена с ДДС: 383 лв.