TREMOL M-KL

TREMOL M-KL

Производител: Тремол
Цена: 467,00 лв.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

фискална памет:

2000 записа

КЛЕН SD карта за съхранение на  информация за до 100 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет

Данъчен Терминал вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране.

часовник/календар мин. 90 дни без захранване

операторски дисплей

2 реда по 16 символи LCD;височина:8мм

възможност за регулиране на контраста

 

клиентски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм

клавиатура 34 клавиша CHERRY

Редакторски режим за всички видове програмиране на текст: INS, DEL, < --,-- >,  HOME, END, BSP, двойно широки символи, GSM въвеждане на текста

принтер: Easy Load, Line Thermal,  възможност за задаване наситеността на печата

скорост 60 мм в секунда

символи на ред

32

захранващо напрежение 7.5V 3.0A DC, външно захранване и/или батерии 6V 1300 mAh - опция, тест заряда на батерията

размери 235 x 210 x 85 мм

тегло 0,700 kg

консумативи термохартия 57мм; макс.диаметър 40мм

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

департаменти: 40, 9 от тях с директен клавиш за достъп, програмируемо име /23 символа/ , цена и дан.група, единична транзакция, параметър за вида на цената

оператори: до 20 със собствена парола /до 6 цифри/, възможност за въвеждане на паролата с баркод

клиенти: база данни за 1000 клиета  с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС №

данъчни групи: до 8 със забрана на последните 4

артикули: 10 000 в магазин и ресторант с програмируеми: име /23 символа/, цена (параметър за свободна цена), дан. група, департамент, баркод, налично количество (параметър за контрол на количеството) и други.

плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП  и 1 валутно с възможност за изчисляване на ресто във валута или в брой

режими на работа програмиране, продажби - магазин и ресторант (с всички отворени сметки едновременно - 64 маси по 4 места- общо 256 сметки), контролно четене, четене с нулиране

енергонезависима памет за програмирани данни: EEPROM 128 kbyte + 2mb dataflash енергонезависимост на всички програмируеми параметри;

обем касов бон 300 продажби на стойност до 999999.99

работа с PC 2 протокола за работа с персонален компютър и 5 скорости на обмен 9600 - 115 200kbs

поддържани стандарти за баркод: EAN 13 , EAN 8, UPC-A, UPC-E, теглови с препрограмируем префикс, ръчно въвеждане в режим ПРОДАЖБИ, префикс на баркод за парола за оператори

лого

2 лога BMP (384x80) B&W

 

Интерфейсни възможности: PC - RS232, USB, bluetooth - опция; Баркод четец; Везна BIMCO, ЕLITE, BT-15, и други чрез зареждане на протокол/външен дисплей; чекмедже

 

ЦЕНА без ДДС: 389 лв.

Цена с ДДС: 467 лв.