Tremol POS Web

Tremol POS Web

Категория: Софтуер
Производител: Тремол

 

За собствениците на няколко отдалечени обекта с централно складово стопанство е разработена системата TREMOL WEB, която синхронизира данните от продажбите и доставките по всички работни станции през Интернет. Всеки от магазините работи автономно, без да е необходима непрекъсната връзка с централния модул.

 

 

Синхронизирането на данните се извършва периодично или инициирано от админстратор, само от централния модул.

След извършване на синхронизация данните от извършени доставки, изписвания, продажби, заявки, добавяне или редактиране на обекти в базата данни (артикули, рецепти, оператори и др.) се уеднаквяват за всички обекти. Всеки отделен обект има статута на „Склад“ в централния модул и при извличането на справки.