TREMOL FP05-KL

TREMOL FP05-KL

Категория: Фискални принтери
Производител: Тремол

 

Фискалният принтер TREMOL FP05-KL е най-бързия фискален принтер от продуктовата гама на Тремол ООД. Принтера е с Easy-Load механизъм,  фискална памет, КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител), вграден данъчен терминал с вътрешна антена и СИМ карта за свърване със сървърите на НАП. Предназначен е за работа в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на Електронен Касов Апарат с Фискална Памет и е със стандартни касови функции, съответстващи на техническите и функционални изисквания на българското законодателство. Притежава вградено устройство за автоматично отрязване на отпечатаната бонова лента. Има изходи за управление на външен клиентски дисплей и чекмедже. Притежава набор от команди за извличане на информация и отчети за движението на стоковите и паричните потоци в търговския обект. Това, както и доброто обезпечаване и защита от загуба на данни, го прави изключително подходящ за работа в обекти с висока натовареност - магазини, складове и борси, ресторанти, кафенета, барове. За улеснение на програмистите е създадена библиотека с отворен код, която съдържа всички команди и може да бъде използвана като C++ библиотека и/или COM компонент под Windows или C++ библиотека под Linux. Събразен с последните законови изисквания според измененията наНаредба-18.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

фискална памет 2000 записа

КЛЕН SD карта за съхранение на  информация за до 1 000 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет

Данъчен Терминал вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране.

часовник/календар мин.1500 часа без захранване

клавиатура контролен панел с два бутона за управление и светлинна индикация за готовност, обща грешка и липса на хартия

принтер

високоскоростен и безшумен Line Thermal принтер, 48 знака на ред

скорост до 220 mm/sec

широчина на боновата лента

80 мм

захранване Адаптер АС 230V, 50Hz / DC  24V, 2.5A

интерфейсни възможности RS232C , Клиентски POS Дисплей, USB

размери 145 х 200 х 135 mm

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

департаменти

 

99 с програмируемо име /20 символа/ , цена и дан.група

оператори работа с до 20 оператора със собствена парола

клиенти база данни за 1000 клиета  с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС №

данъчни групи 8 с възможност за забрана на последните 4

артикули неограничен брой от база данни на приложна програма с зададени: име /32 символа/, цена, дан.група и 1000  с програмируеми: име /20 символа/, цена, дан. група, департамент

плащания В БРОЙ,3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП и 1 валута , лимитирано и безрестово плащане

връзка с PC

 

комуникационен протокол за обмен на данни с PC, с възможност за работа с пет скоростти на обмен. Поддръжка на допълнителен протокол за обмен тип КАРАТ/ZEKA.

отчети

 

дневен финансов със и без нулиране с включени департаменти

разширен дневен финансов  (с включен  отчет  по артикули)

по оператори

отчет на артикулите от вътрешната база

периодични детайлни и съкратени отчети на фискалната памет по номера и дати

специален отчет на фискалната памет

периодичен отчет на фискалната памет по видове плащания

възможност за отпечатване на дневен отчет без нулиране и съкратен отчет на фискалната памет при автономен режим (без връзка с PC)

лого

до 10 сменяеми варианта 576x80 BMP B&W

 

печат на баркод в края на бележка