TREMOL Z-KL

TREMOL Z-KL

Производител: Тремол

Десктоп касов апарат с широк печат и Easy-Load зареждане на хартията, подходящ за работа в обекти с висока натовареност - магазини, складове и борси, ресторанти, кафенета, барове. С възможност за връзка с баркод скенер, везна и компютър.

 

КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител), вграден данъчен терминал с вътрешна антена и СИМ карта за свърване със сървърите на НАП. Съобразен с последните законови изисквания според измененията на Наредба-18.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

фискална памет:

2000 записа

КЛЕН SD карта за съхранение на  информация за до

1 000 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет

Данъчен Терминал вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране.

часовник/календар мин. 90 дни без захранване

операторски дисплей

16 символа LCD;височина на символите: 10mm; с подсвет (при работа на ограничена светлина)

 

клиентски дисплей 16 символа LCD;височина на символите: 10mm; с подсвет

клавиатура 39 клавиша CHERRY

Редакторски режим за всички видове програмиране на текст: INS, DEL, < --,-- >,  HOME, END, BSP, двойно широки символи, GSM въвеждане на текст

принтер: Easy Load Line Thermal,  възможност за задаване наситеността на печата

скорост 60 мм в секунда

символи на ред

32

захранващо напрежение 7.5V 3.3A DC външно захранване

размери 280 х 220 х 120 mm

тегло 0,800 kg

консумативи термохартия 57мм; макс.диаметър 48мм

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

департаменти: 40, 10 от тях с директен клавиш за достъп, програмируемо име /23 символа/ , цена и дан.група, единична транзакция, параметър за вида на цената

оператори: до 20 със собствена парола /до 6 цифри/, възможност за въвеждане на паролата с баркод

клиенти: база данни за 1000 клиета  с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС №

данъчни групи: до 8 със забрана на последните 4

артикули: 10 000 в магазин и ресторант с програмируеми: име /23 символа/, цена (параметър за свободна цена), дан. група, департамент, баркод, налично количество, (параметър за контрол на количеството) и други.

плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП  и 1 валутно с възможност за изчисляване на ресто във валута или в брой

режими на работа програмиране, продажби - магазин и ресторант (с всички отворени сметки едновременно - 64 маси по 4 места- общо 256 сметки), контролно четене, четене с нулиране

енергонезависима памет за програмирани данни: EEPROM 128 kbyte + 2mb dataflash енергонезависимост на всички програмируеми параметри;

обем касов бон 300 продажби на стойност до 999999.99

работа с PC 2 протокола за работа с персонален компютър и 5 скорости на обмен 9600 - 115 200kbs

поддържани стандарти за баркод: EAN 13 , EAN 8, UPC-A, UPC-E, теглови с препрограмируем префикс, ръчно въвеждане в режим ПРОДАЖБИ, префикс на баркод за парола за оператори

лого

2 лога BMP (384x80) B&W

 

Интерфейсни възможности: PC - RS232, USB ; Баркод четец; Везна (BIMCO, ЕLITE, BT-15 и други)/външен дисплей; чекмедже. Възможност за зареждане на допълнителни протоколи за комуникация с везна и външен дисплей