Уеб помощник е услуга, която предоставя възможност за бързо и лесно разрешаване на софтуерни проблеми от разстояние. Онлайн помощта е дистанционен достъп до Вашите компютри и е известна със своите предимства – минимални усилия, бързо решение на проблемите, консултация по всяко време.

Уеб помощник представлява предоставен от нас софтуерен продукт, който е одобрен от производителя на устройствата и е удобен и препоръчителен при дистанционни, незабавни, необходими и бързи манипулации. Това Ви предоставя различни възможности и гъвкавост, както и спестяване на време и средства.

Отдалечен достъп - 38.00 лв. на час;

Посочените цени са без ДДС!