Фискализацията е процес на необратимо инсталиране на въведените данни във фискалната памет на фискалното устройство и с приключването и то се въвежда в експлатация. След завършване на фискализацията фискалната памет не може да бъде препрограмирана с данните на друг лице, като се допуска единствено смяна на данните за търговския обект.

Въвеждане в експлоатация (фискализация) на устройство - 20.00 лв.

Посочените цени са без ДДС!