Въвеждането на данните на търговеца и търговския обект в паметта на фискалното устройство се извършва от оторизирани сервизни лица. Минималната информация включва: име, адрес, ЕИК на фирма, име и адрес на обект в който ще бъде инсталирано фискалното устройство. Тези данни ще се отпечатват на касовия бон при всяка продажба.

Програмиране на артикули - 0.49 лв. за брой

Програмиране на цени на артикули - 0.19 лв. за брой

Посочените цени са без ДДС!