Необходимите документи при експлоатация на касов апарат са:

1. Свидетелство за регистрация на фискално устройство –издава се от лицензирана сервизна фирма за съответното фискално устройство и се завери в срок от 7 дни (важи за моделите без връзка с НАП) от датата на фискализация на устройството в ТД на НАП по регистрация на фирмата (за АД, ЕООД и ООД) или по адресна регистрация на собственика на ЕТ.

2. Договор за поддръжка на фискално устройство, сключен с лицензиран сервиз.

3. Паспорт на фискално устройство – предоставя се с фискалното устройство от производителя и се попълва от сервизната фирма, както при първоначално пускане в експлоатация, така и при всяка промяна в обстоятелствата.